Missie en Visie

Missie en Visie
Missie en Visie2023-12-13T21:43:20+00:00

Stichting RE-CAMP wil één loket zijn voor alle voorkomende schadereparaties aan campers en caravans in de ruimste zin van het woord. Zij wil dit o.a. realiseren door +/- 75 deelnemers samen te brengen in haar stichting, die samen alle skills beheersen.

Tot ons deelnemers-netwerk behoren zowel TOTAAL-herstellers (schadespecialisten o.g.v. camper en caravan mét een eigen spuitinrichting), als DEEL-herstellers (o.a. dealerbedrijven met een goed geoutilleerde werkplaats waarin schades aan campers en/of caravans worden hersteld).

Een gedegen samenwerking o.g.v. onderdelen-supplying, informatie-uitwisseling en onderlinge uit-bestedingen van werk moet leiden tot meer en betere resultaten voor alle betrokken partijen in en buiten de keten.

Kernwoorden als: kwaliteit, transparantie, schadelastbeheersing, oplossingsgerichtheid, klanttevredenheid, verzorgings-gebied, samenwerkingsbereidheid, en reputatie staan centraal in de toetredingsprotocollen van onze deelnemers. Met oog voor duurzaamheid en schadelast wil RE-CAMP doorlopend innoveren o.g.v. reparatietoepassingen. Stichting RE-CAMP heeft korte lijnen met haar deelnemers, heeft een laag kostenprofiel, kent geen winstoogmerk en houdt geen transactie-fee in.

Met deze missie en visie wil RE-CAMP een aantrekkelijke samenwerkingspartner zijn voor haar klanten, opdrachtgevers en deelnemers.